Idea organizacji święta „Nowy Rok Koguta 2017 –Święto Tet” powstała w oparciu o potrzebę integracji ze społecznością lokalną. Niestety nie udało nam się zrealizować przedsięwzięcia we współpracy z m. st. Warszawa, chociaż pierwotne prace związane z jego organizacją ją zakładały. Impreza odbyła się dzięki pomocy Ambasady Wietnamu oraz sponsorów.

Święto zorganizowano 28 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Im. Wysockiego: Technikum nr 7 na ul. Szczęśliwieckiej 56 w Warszawie. W harmonogramie spotkania odbyło się wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Każda pozycja w harmonogramie odzwierciedlała część kultury i tradycji Wietnamskiego Nowego Roku. Impreza trwała około 5 godzin i przybyło na nią około 300 osób.

29 października - 12 listopada 2016, podczas prawie 10 godzin warsztatów edukacyjnych, uczestnicy zdobyli wiedzę o polskich prawach imigracyjnych oraz w dziedzinie nowelizacji przepisów prawa handlowego w 2017r. Na spotkania przybyło ponad 80 gości. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Centrum Wielokulturowego w Warszawie.

Warsztaty wiedzy przeprowadzone w języku wietnamskim dla społeczności wietnamskiej w dziedzinie aktywności społecznej i obywatelskiej – aktywny mieszkaniec m.st. Warszawa. Projekt zrealizowany został we współpracy z m.st. Warszawa. Przeszkolonych zostało 30 osób reprezentujących różne sektory społeczeństwa wietnamskiego: przedsiębiorcy, studenci, gospodynie. W ramach 4 warsztatów grupy zdobyły oraz pogłębiły wiedzę dotyczącą form aktywności społecznej i obywatelskiej, poznały możliwe narzędzia dzięki, którym mogą współdecydować o Warszawie, samodzielnie zgłaszając inicjatywy lokalne, mając wpływ na budżet partycypacyjny, działając aktywnie pod kontem swoich potrzeb i bogactwa kulturowego swojego kraju.

RELACJE VIDEO

Fundacja WIWPL była głównym organizatorem i sponsorem wydarzenia kulturowego, które odbyło się w Raszynie. Zorganizowany koncert zgromadził wielu miłośników  muzyki wietnamskiej społeczności wielokulturowej.