Chương trình cấp visa khẩn và miễn phí gọi tắt UAET có giá trị di trú là 3 năm cho người Ukraine và các thành viên gia đình trực hệ thuộc n U ko kể quốc tịch nào, hiện đang lưu trú tại các nước khác ngoài Canada hay tại chính Canada.

Chương trình này đã đơn giản hoá rất nhiều thủ tục và giấy tờ cần có, kể cả trường hợp ko có hộ chiếu hợp lệ cũng được cấp visa 3 năm miễn phí này. Miễn phí cả cấp giấy phép lao động và học tập.

Thủ tục bao gồm:
- mở tài khoản để điền Online form tại: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/submit-profile.html
- Điền dữ liệu cá nhân, ảnh trong từ tài khoản đó xin visa du lịch online
- Sẽ cần lấy dấu vân tay và thời gian đợi đến 14 ngày là có visa
- Có thể đồng thời nộp đơn xin giấy phép lao động có thời hạn ba năm cùng lúc với đơn xin thị thực
- Không phải nộp bất cứ phí nào

Bà con cũng có thể tham khảo và tìm việc làm tại trang do Chính phủ Canada mới mở ra cho người đi trú từ Ukraina

https://www.jobbank.gc.ca/report_note.do?cid=18538

Học sinh tiểu học và trung học phổ thông có thể vào học ngay khi đến Canada. Bất kỳ ai muốn học ở cấp sau trung học đều có thể xin giấy phép du học tại chỗ, sau khi đã đến Canada. Miễn học phí cho cấp phổ thông
và có thể xin miễn phí học cho cấp trên trung học.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/03/canada-ukraine-authorization-for-emergency-travel.html